ÇEVRE POLİTİKAMIZ

      Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. olarak tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevreye karşı yasal sorumluluklarımızı ve sektörümüz gereği tabi olduğumuz şartnameleri yerine getirmenin yanı sıra, çevre etkilerimizin giderek azaltılması ve çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaları gönüllü olarak yürütmeyi ve bu amaçtaki çalışmaları desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

      Politikamızda belirtilen amaca ulaşmak için; çalışmalarımız ve projelerimizi planlarken aşağıda belirtilen ilkeler dikkate alınacaktır.

Çevre Politikası İlkeleri

Tüketilen enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımının planlanmasına, sürdürülmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.

Kirliliğin azaltılması ile ilgili çalışmalarda bulunmak, atıklarımızı kontrol altında tutmak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve uygun şekilde bertarafını sağlamak.

Tüm çalışanlarda çevre bilincinin artmasını sağlamak.

Politikamızı kamuoyuna açık tutmak. 

Tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve diğer ilgili tarafları çevre politikamız hakkında bilgilendirmek.

Tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin çevre politikaları hakkında bilgilenmek ve çevre performansımızda yapılabilecek iyileştirmelerde bu politikaları da göz önünde bulundurmak.

© DİPAR 2014 Tüm Hakları Saklıdır